Akreditasyonlu ISO 22000 Belgesi nedir, nasıl anlaşılır?

Kategori: ,

ISO 22000 belgesi veren kuruluşlar, ISO 22000 belgesi verebilme konusunda Türkiye’den ya da başka bir ülkenin akreditasyon kuruluşundan akredite yani yetkili kılınmış olmalıdır.

Yetkili/Akredite kuruluşun vermiş olduğu ISO 22000 belgesi Akreditasyonlu ISO 22000 belgesi olarak tanımlanır. Bu tür ISO 22000 Belgelerinde akreditasyon kuruluşunun logosu bulunur. Akreditasyon kuruluşu logosu bulunmayan belgeler güvenilir olmadığı gibi resmi kurumlar tarafından da kabul edilmemektedir.

Not: Yabancı bir ülkenin Akreditasyon Kuruluşu tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu ISO 22000 belgesi Türkiye’de geçerli olduğu gibi TÜRKAK’tan akredite bir belgelendirme kuruluşunun vermiş olduğu ISO 22000 belgesi diğer ülkelerde geçerlidir.