Akreditasyonlu ISO 45001 Belgesi nedir, nasıl anlaşılır?

Kategori: ,

ISO 45001 belgesi veren kuruluşlar, ISO 45001 belgesi verebilme konusunda Türkiye’den ya da başka bir ülkenin akreditasyon kuruluşundan akredite yani yetkili kılınmış olmalıdır.

Yetkili/Akredite kuruluşun vermiş olduğu ISO 45001 belgesi Akreditasyonlu ISO 45001 belgesi olarak tanımlanır. Bu tür ISO 45001 Belgelerinde akreditasyon kuruluşunun logosu bulunur. Akreditasyon kuruluşu logosu bulunmayan belgeler güvenilir olmadığı gibi resmi kurumlar tarafından da kabul edilmemektedir.

Not: Yabancı bir ülkenin Akreditasyon Kuruluşu tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu ISO 45001 belgesi Türkiye’de geçerli olduğu gibi TÜRKAK’tan akredite bir belgelendirme kuruluşunun vermiş olduğu ISO 45001 belgesi diğer ülkelerde geçerlidir.