Her standarda uyum belgelendirme gerektirir mi?

Kategori:

Her standart belgelendirmeye konu olmayabilir (risk analizi standardı, tıbbi cihazların etiketlendirme standardı gibi). Bir firma belgelendirmeye konu olan bir standart için; üründe hizmette veya sistemde bu standartlara uyarsa bu konuda akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşundan, uyduğu standartla alakalı belge alabilir.