İş sağlığı ve güvenliği nedir?

Kategori: ,

Bir kuruluşun, çalışanların, geçici işçilerin, yüklenici personelinin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen tüm faktör ve şartlar iş sağlığı ve güvenliği kapsamına girer.