SUT nedir?

Kategori: ,

SUT ifadesi Sağlık Uygulama Tebliği‘nin kısaltmasıdır. SUT, devletin sağlık ile ilgili sosyal politikalarını uygulamasına imkan veren, kılavuzluk yapan, fiyatlandıran ve bunlarla beraber diğer tüm uygulama detaylarını içerisinde barındıran mevzuat tebliğine verilen addır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleriyle düzenlenmiştir.