Tıbbi Cihaz Mevzuata Uyum Sorumlusu nedir?

Kategori: ,

Tıbbi Cihazların imalatının gözetimi ve kontrolünün ve cihazlarla ilişkili piyasaya arz sonrası gözetim ve denetim ile uyarı faaliyetlerinin, imalatçının organizasyonu dahilinde yürüten ve bu faaliyetlerin mevzuata uygunluğundan sorumlu kişidir.