Yönetim sistemi nedir?

Kategori:

İyi bir yönetim sistemi;

  • Firmanın yapısına işleyişine uygun olmalı,
  • İşleri hızlandırmalı,
  • Gereksiz dokümantasyondan kurtarmalı,
  • Yetki ve sorumluluk dağılımındaki belirsizliği ortadan kaldırmalı,
  • Geriye dönük izlenebilirliğe imkan sağlamalı,
  • Dökümante edilmiş olmalı,
  • Gerektiğinde revize edilebilir bir yapıda yani sürekli iyileştirmeye açık olmalı,
  • Firmanın büyümesine olanak sağlamalı,
  • İlgili kişiler tarafından bilinmeli ve tekrarlanabilir olmalı,
  • Belirli kuralları, prosedürleri, talimatları vs. içinde barındırmalıdır.