İyi bir Yönetim Sistemi nasıl olmalı?

Kategori:

Her firmanın (yazılı olmasa da) bir yönetim sistemi vardır. Yönetim sistemi, küçük ya da büyük bir işletmenin/kurumun işleyiş şeklidir. Yani o işletmenin/kurumun kuralları, sorumluk dağılımları, ürün ya da hizmet üretim şekli, müşteri/üyeler veya tedarikçileri ile olan iletişim ve çalışma şekli gibi bilinen ve tekrarlanabilen işleyiş şekli o firmanın yönetim sistemidir. Yönetim sistemin en belirgin özelliği sürekli, tekrarlanabilir ve herkes tarafından biliniyor olmasıdır. Eğer bir işletme/kurumda sürekli, tekrarlanabilir ve ilgili kişiler tarafından bilinen bir yapı yoksa o işletmede yönetim sisteminden bahsetmek mümkün değildir.