Yönetim sistemi standartları nelerdir?

Kategori: ,

Salt bir Yönetim Sistemi ile ilgili bir standart yoktur. Yönetim sisteminin yönünü belirli bir konuya yönlendiren o konuda hassaslaştıran birçok yönetim sistemi standardı vardır. Tüm yönetim sistemi standartlarında tüm yönetim sistemlerinde olması gereken temel kriterler benzerdir. Yayınlanmış olan standartlar içerisinde salt bir yönetim sistemin tarif eden en yakın standart ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardıdır.

En bilinen yönetim sistemi standartları ve açıklamaları aşağıdadır.

  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi: Yönetim sistemini müşteri memnuniyetine ve üründe kaliteye odaklar.
  • ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sitemi: Yönetim sistemini müşteri memnuniyetine, üründe kaliteye ve tıbbi cihazların güvenli bir şekilde üretilmesi depolanması ve müşteriye ulaşmasına odaklar.
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemi: Yönetim sisteminin içerisine, firmayı, çevreye daha duyarlı hale getirecek yeni maddeler ve uygulamalar ekler.
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi: Yönetim sisteminin içerisine, firmayı, gıda hijyenine duyarlı hale getirecek yeni maddeler ve uygulamalar ekler.
  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi: Yönetim sisteminin içerisine, firmayı, İş Sağlığı Ve Güvenliğine duyarlı hale getirecek yeni maddeler ve uygulamalar ekler.

Gibi yayınlanmış yönetim sistemi standartları vardır. Bu standartlar firmanın yönetim sistemini belirli bir konuya duyarlı hale getirir. Daha önce de belirttiğimiz gibi salt bir yönetim siteminin bir standardı olmadığından, bu yayınlanmış olan yönetim sistemlerinde üç aşağı beş yukarı salt bir yönetim sisteminde olması gereken şartları da görebiliriz. Bundan dolayı yayınlanmış olan yönetim sistemlerinde spesifik konular hariç genel olan maddeler birbirine çok benzer. Bu benzer maddeler daha çok Genel yönetim sistemi şartlarıdır diyebiliriz

Bazı yönetim sistemi standartları tüm firmalara uygulanabilir olduğu gibi bazıları da bazı sektörler için hazırlanmıştır. Örnek: ISO 9001, ISO14001 ve ISO 45001 gibi standartlar tüm firmalara uygulanabilen standartlardır. Bunun yanı sıra ISO 22000 gıda firmaları, ISO 13485 tıbbi cihaz firmaları için yayınlanmış standartlardır. Bir gıda firması ISO 9001, ISO14001 ve ISO 45001 ile beraber ISO 22000 de uygulayabilir diyebiliriz.