Yönetim Sistemi Standartlarının, Ürün veya Hizmet Standartları ile olan ilişkisi nasıldır?

Kategori: ,

Ürün ve hizmet standartları daha çok uluslararası ya da bölgesel standartlardan alınmış ya da esinlenilmiş yerel standartlardır. Sayıları çok fazladır. Sektörel ve ürün bazında spesifiktir. Yani ürüne veya verilen hizmete özel standartlardır.

Yönetim sistemi kurulurken spesifik kısımlarda bu standartlardan faydalanılabilir. Yani firmanın yönetim sisteminin içerisine entegre edilir. Mesela, bir ürün standardı, yönetim sistemi standardının içine entegre edilirken, ürün kalite planları hazırlama aşamasında ürün için yayınlanmış olan kalite kriterleri baz alınabilir. Yada yetki ve sorumluluk oluşturulurken ürün standardında istenen bazı sorumluluklar entegre edilir, ya da tedarikçi listesi oluşturulurken bir hizmet standardında şart koşulmuş bazı tedarikçilerle sözleşme yapma ihtiyacı duyulabilir.

Yönetim sistemi standardına en yakın olan ISO 9001 standardını baz alacak olursak;

ISO 9001 standart maddeleri geneldir, nasıl yapılacağını değil de ne yapılacağı anlatır. Mesela, ISO 9001 firma içerisinde yetki ve sorumlukların oluşturulması ve bunların herkes tarafından bilinmesini şart koşar, ama bu yetki ve sorumlulukların kalite yönetim temsilcisi dışında nasıl dağıtılacağı organizasyonda hangi birimler olması gerektiği açıklanmaz. Bunun yanında ürün ya da hizmet standartları bu detay konularda şartlar koşar. ISO 9001 standardında istenen yetki ve sorumluluk şartlarının oluşturulması sırasında hizmet yada ürün standardında o hizmet ve ürün ile ilgili organizasyon, yetki ve sorumluluk şartı var ise bu şartlara uygun bir organizasyon oluşturulur. Bu şekilde entegrasyon sağlanmış olur. Bir örnek daha verecek olursak, ISO 9001, üst yönetim gerekli olan kaynağı sağlamalıdır der, bunun yanında ürün ya da hizmet standardı sağlanması gereken kaynakları belirtir.