CE işaretinin yanındaki 4 haneli numara nedir?

Kategori: ,

Ürüne CE belgesi veren yetkili kuruluşa Avrupa Birliği tarafından tanımlanan Onaylı Kuruluş numarasıdır.

İlgili CE direktifinde göre değerlendirildiğinde, Risk Sınıfı yüksek ürünler için Onaylı Kuruluştan CE belgesi alınması gerekir. Bundan dolayı Onaylı Kuruluştan CE belgesi almış olan bu tür ürünlerin üzerindeki CE işaretinin yanında 4 haneli bir numara olur.

Yanında numara olmayıp sadece CE işareti olan ürünler Onaylı kuruluş denetimine tabi olmayan ürünlerdir. Bu tür ürünlerde CE Belgesi, gerekli şartlar oluşturulduktan sonra üretici tarafından hazırlanan CE Uygunluk Beyanı‘dır.