CE nedir? CE belgesi nedir?

Kategori: ,

Öncelikle CE bir kalite standardı değildir, bir güvenlik direktifi / standardı / yönetmeliğidir. CE işareti, üzerine iliştirildiği ürünün, beklenen asgari performans şartlarını karşıladığını ve yönetmeliğin istediği güvenlik kurallarına uyduğunu gösterir.

Bir ürün, CE direktiflerinden birinin ya da birkaçının kapsamına giriyorsa o ürün için CE Uygunluk Değerlendirme (CE belgesi alma ve ilgili çalışmalar) yapmak ülkemizde yasal bir zorunluluktur.