CE Uygunluk Beyanı nedir?

Kategori: ,

CE Uygunluk Beyanı, bir ürünün ilgili CE direktifindeki ilgili tüm gereksinimleri karşıladığını gösteren üretici tarafından hazırlanan resmi bir beyandır. Onaylı Kuruluş denetimi gerektirmeyen ürünler için CE belgesi yerine geçer.