Eşdeğer ürün nedir, nasıl gösterilir?

Kategori: ,

Tıbbi Cihaz (Medikal) ürünlerde, Klinik, biyolojik (kullanım yeri) ve teknik yönü (Etki mekanizması, çalışma prensibi) yönünden benzer olan ürünlere Eşdeğer Ürünler denir.

(AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) Klinik Değerlendirme sürecinde klinik çalışma yapılmıyorsa ya da yapılmak istenmiyorsa en az 1 tane eşdeğer ürün göstermek zorunludur. Sınıf III ve bazı implant ürünler hariç diğer ürünler için eşdeğer ürün gösterirken kamuya açık dokümanlardan (kılavuz, etiket, vs.) faydalanılabilir. Eşdeğer gösterilecek ürünün kaynağının belli olması ve ulaşılabilir olması gerekir. Ayrıca İlgili Tıbbi Cihaz (Medikal) Ürünün piyasada eşdeğerinin olması tek başına yeterli değildir, eşdeğer gösterebilmek için o ürünün kendine özel klinik verisi olmalıdır.

(AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) Klinik Değerlendirme dosyasında eşdeğer ürün olarak gösterilecek ürün ile kendi ürününüzü karşılaştırmanız (farklılıklar da dahil), kapsamlı bir karşılaştırma tablosu oluşturmanız ve eşdeğer ürün göstermeye engel bir durum olmadığını gerekçelendirerek kanıtlamanız gerekir.