MDR nedir?

Kategori: ,

MDR, Yeni yürürlüğe giren 2017/745 EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği‘nin kısa adıdır. Bu yönetmeliğin 26 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte 93/42 EEC Tıbbi Cihaz Direktifi (MDD) ve 90/385 EEC Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Direktifi (AIMDD) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni yönetmelik, yürürlükten kaldırılan her iki direktifi de kapsamakla birlikte Tıbbi Cihaz (Medikal) Ürünlerin Yaşam Döngüsünün tüm aşamalarında yeni gereklilikler getirmiştir.

Şirket Doktoru® firmamız verdiği danışmanlık hizmeti ile MDR konusunda sizi bilinçlendirir, ürünlerinizin CE belgelendirilmesi için yol haritası oluşturur ve bu konuda daha doğru adımlar atmanızı sağlar.