MDR’ye geçişte son tarih nedir?

Kategori: ,

26 Mayıs 2021 tarihinden sonra yeni CE Belgelendirme işlemleri MDR‘ye göre yapılmak zorundadır. 26 Mayıs 2021 tarihinden önce Onaylı Kuruluştan MDD ve/veya AIMDD‘ye göre CE Belgesi almış firmalar almış oldukları belgeleri bitiş tarihine kadar kullanabileceklerdir.

Not: MDD ve AIMDD’ye göre alınan CE Belgelerinin bitiş tarihi 26 Mayıs 2024‘ten sonrası olamaz.

Bununla beraber MDD‘ye göre Onaylı Kuruluş CE Belgesi gerektirmeyen ancak MDR’ye göre değerlendirildiğinde risk sınıfı değişerek Onaylı Kuruluş CE belgesi gerektiren ürünler için de MDR’ye geçişte son tarih 26 Mayıs 2024‘tür. Bu tarihe kadar bu ürünlere ait MDD‘ye göre hazırlanmış Uygunluk Beyanları (Decleration Of Conformity) CE Belgesi olarak kullanılmaya devam edecektir.