Klinik değerlendirme nedir?

Kategori: ,

(AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR)’nde İlgili Tıbbi Cihaz (Medikal) Ürün ile ilgili iddia edilen güvenlik ve performans kriterlerine ait kanıt araştırma/toplama ve bu kanıtların değerlendirilmesi ve analiz edilme sürecidir.