Klinik değerlendirme sürecinin ana başlıkları nelerdir?

Kategori: ,

(AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR)’nde Tıbbi Cihaz (Medikal) Ürünler için Klinik değerlendirme süreci aşağıdaki ana başlıklardan oluşur;

  • Klinik Araştırma (İnsan üzerinde yapılan Klinik Çalışmalar ve Klinik Deneyler)
  • Literatür araştırması (Ürün ile ilgili yapılan önceki bilimsel çalışmalar, yani; makale, bilimsel veri, eşdeğer ürün vs.)
  • Klinik deneyim (Uzman görüşleri de dahil piyasaya arz sonrası gözetim verileri)