Klinik değerlendirme dosyası nedir?

Kategori: ,

(AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR)’nde İlgili Tıbbi Cihaz (Medikal) Ürün ile ilgili Klinik değerlendirme sürecinde elde edilen kanıt ve değerlendirmelerin olduğu ve bir metot prensibinde oluşturulmuş bir dosyadır.