PMS nedir?

Kategori: ,

İngilizce açılımı Post Marketing Surveillance olan PMS’nin Türkçe karşılığı Satış Sonrası Gözetim‘dir. (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR)’nde ürünün piyasaya arzı sonrası klinik verilerin toplanması için kullanılan bir terim olup her Tıbbi Cihaz (Medikal) ürün için zorunlu bir uygulamadır.

Not: PMS kriterlerinden kapsam dışı bırakılan konuların neden kapsam dışı bırakıldığının gerekçelendirilmesi gerekir.