SSCP nedir?

Kategori: ,

İngilizce açılımı Summary of Safety and Clinical Performance olan SSCP’nin Türkçe karşılığı Güvenlik ve Klinik Performans Özeti‘dir. (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR)’nde Sınıf III Tıbbi Cihaz (Medikal) ürünler ve bazı implantları ilgilendiren bir rapordur. Bu raporun Avrupa Tıbbi Cihaz Veritabanı (EUDAMED)’de girilmesi gerekir.